تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱ بهمن ۱۴۰۰ ‏۲۰:۰۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱ بهمن ۱۴۰۰

نو    ‏۱۷:۴۴  شمریه تفاوتتاریخچه +۱٬۸۳۲ Salehi.m بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «شمريه‏ از فرق شش گانه مرجئه و از پیروان شخصی به نام ابو شمر بودند. سایر فرق من...» ایجاد کرد
     ‏۰۰:۰۷  شمراخیه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۶۳ [Salehi.m‏ (۲×)]
     
‏۰۰:۰۷ (فعلی | قبلی) -۳۱ Salehi.m بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۰:۰۵ (فعلی | قبلی) +۳۹۴ Salehi.m بحث مشارکت‌ها

‏۳۰ دی ۱۴۰۰

نو    ‏۲۳:۵۷  شمراخیه تفاوتتاریخچه +۲٬۶۸۰ Salehi.m بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «شمراخيه‏ از فرق خوارج پيرو عبد اللّه بن شمراخ بودند. ==آداب و رسوم== شمراخیه د...» ایجاد کرد
     ‏۲۱:۰۹ سیاههٔ ایجاد کاربر حساب کاربری Dr.Bemani بحث مشارکت‌ها ایجاد شد ‏
نو    ‏۱۷:۵۲  شمالیه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۸۰۴ [Salehi.m‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۵۲ (فعلی | قبلی) -۱۶ Salehi.m بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۷:۵۲ (فعلی | قبلی) +۸۲۰ Salehi.m بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «شماليه (شمسیه)‏ از طوايف نصيريه ‏اند. لقب دیگر شمالیه «شمسیه» است. ==اعتقادا...» ایجاد کرد

‏۲۹ دی ۱۴۰۰

نو    ‏۲۳:۲۵  شلمغانیه تفاوتتاریخچه +۱۵٬۸۸۶ Salehi.m بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «شلمغانيه‏ پيروان ابو جعفر محمد بن على شلمغانى معروف به ابن العزاقر، از فرق غ...» ایجاد کرد
     ‏۱۴:۳۳  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Mohsenmadani‏ (۲۳×)]
     
‏۱۴:۳۳ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49149 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آگاهی رساندن درباره موجبات کفر و ارتداد از اسلام (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۳۳ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49146 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «پژوهش های اسلامی (مجله)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۳۲ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49148 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الاعلام بقواطع الاسلام (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۳۲ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49147 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نداء التقریب (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۳۲ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49115 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الاعلام بقواطع الاسلام (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۳۱ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49109 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ندای تقریب (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۳۰ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49104 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الدراسات الاسلامیه (مجله)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۳۰ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49105 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسلامی (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۲۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49145 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسن قویسنی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۲۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49144 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نماز جمعه (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۲۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49143 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حبیبیه» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۲۷ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49142 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابو سعید ابو الخیر» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۲۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49141 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هریریه» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۰۷ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49139 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:سرشناسه 1» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۰۱ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49138 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:مقدمه مداخل» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۰۱ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49136 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:سرشناسه 1» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49135 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مسائل الناصریات (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۸ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49134 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:سرنویسه 1» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۷ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49133 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:سرنویسه 1» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49132 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مسائل الناصریات (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۴ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49131 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الاحادیث القدسیه (کتاب)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۲۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49130 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ملا محمد نعیم وردک» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۲۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 49129 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابو یعقوب نهرجوری» علامت بزن. ‏
نو    ‏۱۴:۳۳  آگاهی رساندن درباره موجبات کفر و ارتداد از اسلام (کتاب) تفاوتتاریخچه +۷۸ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به الاعلام بقواطع الاسلام (کتاب) برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۱۴:۳۲  الاعلام بقواطع الاسلام (کتاب) تفاوتتاریخچه Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۴:۳۲  نداء التقریب (کتاب) تفاوتتاریخچه +۵۵ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به ندای تقریب (کتاب) برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۱۴:۳۱  پژوهش های اسلامی (مجله) تفاوتتاریخچه +۷۱ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به الدراسات الاسلامیه (مجله) برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۱۴:۲۹  حسن قویسنی تفاوتتاریخچه +۳۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۴:۲۹  نماز جمعه (کتاب) تفاوتتاریخچه +۵۷ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به صلاه الجمعه (کتاب) برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۱۴:۲۸  حبیبیه تفاوتتاریخچه +۸۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها ←‏تاریخچه
     ‏۱۴:۲۷  ابو سعید ابو الخیر تفاوتتاریخچه +۳۴ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۴:۲۶  هریریه تفاوتتاریخچه Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۴:۱۸  عمر المحضار تفاوتتاریخچه +۱۱٬۶۹۵ Negahban بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «عمر المهدهر (متوفی ۸۳۳ ه .خ) امام دانشمند، شیخ معارف و بزرگ اجتماعی در میان مر...» ایجاد کرد
     ‏۱۴:۰۷  الگو:سرشناسه 1 تفاوتتاریخچه +۲۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۴:۰۱  الگو:مقدمه مداخل تفاوتتاریخچه +۵۰ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به الگو:سرشناسه 1 برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۱۴:۰۱ سیاههٔ انتقال Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها صفحهٔ الگو:سرنویسه 1 را به الگو:سرشناسه 1 منتقل کرد ‏
     ‏۱۳:۵۹  مسائل الناصریات (کتاب)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه [Mohsenmadani‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۵۹ (فعلی | قبلی) +۲۲ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۵ (فعلی | قبلی) -۱۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۳:۵۸  الگو:سرنویسه 1‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۹۰۳ [Mohsenmadani‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۵۸ (فعلی | قبلی) -۱۲ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۳:۵۶ (فعلی | قبلی) +۹۱۵ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{پانویس رنگی}} '''مسائل الناصریات''' یکی از تألیفات فقهی سید مرتضی علم الهدی...» ایجاد کرد
     ‏۱۳:۳۰  الاحادیث القدسیه (کتاب) تفاوتتاریخچه Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۲۹  ملا محمد نعیم وردک تفاوتتاریخچه +۸۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها