تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۵ خرداد ۱۴۰۱ ‏۰۲:۴۵
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲ خرداد ۱۴۰۱

     ‏۱۶:۴۶  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Hadifazl‏ (۲×)]
     
‏۱۶:۴۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82656 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مصطفی بکری» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۴۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82651 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «معروف کرخی» علامت بزن. ‏
     ‏۱۶:۴۵  مصطفی بکری تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۳۹  معروف کرخی تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱ خرداد ۱۴۰۱

     ‏۲۲:۱۹  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Hadifazl‏ (۳×)]
     
‏۲۲:۱۹ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82494 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «محمد العربی الدرقاوی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۹:۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82491 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «محمد امین کردی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۸:۰۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82477 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «محمد مولی الدویله» علامت بزن. ‏
     ‏۲۲:۱۱  محمد العربی الدرقاوی تفاوتتاریخچه +۱۱ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۱۰  محمد امین کردی تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۷:۵۹  محمد مولی الدویله تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری