تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱ آبان ۱۴۰۰ ‏۲۱:۴۳
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱ آبان ۱۴۰۰

     ‏۱۱:۲۸  حماد بن ابی سلیمان تفاوتتاریخچه -۲٬۵۰۲ Negahban بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۰:۲۷ سیاههٔ تأیید نسخه Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 37304 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حماد بن ابی سلیمان» علامت بزن. ‏

‏۲۸ مهر ۱۴۰۰

     ‏۱۴:۰۶  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Hadifazl‏ (۲×)؛ Mohsenmadani‏ (۱۲×)]
     
‏۱۴:۰۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38238 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هفته وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۰۴ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38237 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۰۰ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38236 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هفته وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38235 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هفته وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۸ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38234 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۷ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38233 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هفته وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۷ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38231 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۵ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38229 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۴ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38227 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۳ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38224 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هفته وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۵۲ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38222 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هفته وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۴۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 38219 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هفته وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۰:۴۷ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 38116 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حبیب علی بن عبدالرحمن الحبشی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۰:۳۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 38114 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حبیب علی بن عبدالرحمن الحبشی» علامت بزن. ‏
     ‏۱۴:۰۶  هفته وحدت‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۲۳ [Mohsenmadani‏ (۷×)]
     
‏۱۴:۰۶ (فعلی | قبلی) +۶۰ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۰۰ (فعلی | قبلی) -۵۱۴ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۸ (فعلی | قبلی) +۵۵ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۷ (فعلی | قبلی) +۳۳۱ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۳ (فعلی | قبلی) Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۱ (فعلی | قبلی) +۸۸۹ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۹ (فعلی | قبلی) -۷۹۶ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها ←‏هفته وحدت چیست
     ‏۱۴:۰۴  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۵۱۳ [Mohsenmadani‏ (۵×)]
     
‏۱۴:۰۴ (فعلی | قبلی) +۵۵ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۷ (فعلی | قبلی) Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۶ (فعلی | قبلی) -۷۰ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۵ (فعلی | قبلی) Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۴ (فعلی | قبلی) +۵۳۸ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۵۱ سیاههٔ بارگذاری‌ها Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها پرونده:هفته وحدت 2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۰:۳۴ سیاههٔ انتقال Hadifazl بحث مشارکت‌ها صفحهٔ حبیب علی بن عبدالرحمن الحبشی را به علی بن عبدالرحمن الحبشی منتقل کرد ‏
     ‏۱۰:۳۲  حبیب علی بن عبدالرحمن الحبشی تفاوتتاریخچه -۴۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۶ مهر ۱۴۰۰

 جز   ‏۲۲:۰۷  جریان های مذهبی مصر تفاوتتاریخچه ۰ Hadifazl بحث مشارکت‌ها جایگزینی متن - 'ي' به 'ی' برچسب‌ها: ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش با تلفن همراه
     ‏۱۶:۵۱  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Hadifazl‏ (۲×)]
     
‏۱۶:۵۱ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 37340 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ربیع الاول» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۰۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 37329 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابراهیم نخعی» علامت بزن. ‏
     ‏۱۶:۴۵  ربیع الاول تفاوتتاریخچه +۵۰ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۵۸  ابراهیم نخعی تفاوتتاریخچه -۳۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۲:۴۴  حماد بن ابی سلیمان‏‏ ۳ تغییر تاریخچه -۲۱۶ [Hoosinrasooli‏؛ Negahban‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۴۴ (فعلی | قبلی) -۲۲۳ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) Negahban بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) Negahban بحث مشارکت‌ها

‏۲۵ مهر ۱۴۰۰

     ‏۱۳:۴۴  ابراهیم نخعی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه -۲٬۴۶۳ [Hoosinrasooli‏ (۳×)]
     
‏۱۳:۴۴ (فعلی | قبلی) ۰ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) -۲٬۴۹۹ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) +۳۶ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۰۷  حماد بن ابی سلیمان‏‏ ۸ تغییر تاریخچه +۲٬۳۳۷ [Hoosinrasooli‏ (۸×)]
     
‏۱۳:۰۷ (فعلی | قبلی) +۵۷۰ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) +۴۲۸ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) +۲۲۲ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۱۶ (فعلی | قبلی) +۱۶۲ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۱۳ (فعلی | قبلی) +۲۷ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) +۲۸۵ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۰۹ (فعلی | قبلی) +۲۸۶ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۰۷ (فعلی | قبلی) +۳۵۷ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها