الگوهای رده‌بندی‌نشده

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:!!
 2. الگو:!-
 3. الگو:*mp
 4. الگو:0expr/توضیحات
 5. الگو:0expr (نمایش مبدأ)
 6. الگو:1
 7. الگو:Case preserving encode
 8. الگو:Category handler
 9. الگو:Column-count
 10. الگو:Documentation
 11. الگو:Documentation subpage
 12. الگو:Endash
 13. الگو:Evaldemo
 14. الگو:Evaldemo/2
 15. الگو:FULLBASEPAGENAME
 16. الگو:Icon
 17. الگو:Is subpage namespace
 18. الگو:Lmd
 19. الگو:Lx
 20. الگو:Main other
 21. الگو:Mbox
 22. الگو:Module other
 23. الگو:Namespace detect
 24. الگو:Ombox
 25. الگو:Pp-template
 26. الگو:Sec link/text
 27. الگو:Str endswith
 28. الگو:Str left
 29. الگو:Str rep
 30. الگو:Time ago
 31. الگو:Title disambig text
 32. الگو:Title without disambig
 33. الگو:Tl
 34. الگو:Trim
 35. الگو:·
 36. الگو:آغاز کوچک
 37. الگو:ابهام زدایی
 38. الگو:ابهام‌زدایی/رده
 39. الگو:ابهام‌زدایی نام
 40. الگو:ارزیابی پودمان
 41. الگو:الگو
 42. الگو:الگوب
 43. الگو:الگوک
 44. الگو:الگوی محافظت‌شده
 45. الگو:تشخیص فضای نام
 46. الگو:توضیحات/styles.css
 47. الگو:جدول اطلاعات با گالری عکس
 48. الگو:جدول تک ستونی
 49. الگو:جدول درصدی
 50. الگو:جعبه اطلاعات مسئولین کشورها

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)