تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ خرداد ۱۴۰۱ ‏۰۸:۴۳
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۷ خرداد ۱۴۰۱

نو    ‏۰۸:۳۲  ماوراءالنهر تفاوتتاریخچه +۴۸ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به ماوراء النهر برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۰۸:۲۸  محسن حجازی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه [Javadi‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۲۸ (فعلی | قبلی) -۱۵ Javadi بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) +۱۲ Javadi بحث مشارکت‌ها

‏۶ خرداد ۱۴۰۱

     ‏۲۳:۳۶  صحابه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه -۳۶ [Salehi.m‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۳۶ (فعلی | قبلی) ۰ Salehi.m بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۳:۳۴ (فعلی | قبلی) -۳۶ Salehi.m بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۹:۲۳  اراده الهی تفاوتتاریخچه +۲۶ Salehi.m بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۸:۲۷  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Hadifazl‏ (۲۴×)]
     
‏۱۸:۲۷ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82881 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نصیریه» علامت بزن. ‏
     
‏۱۸:۱۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82882 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نظریه کسب» علامت بزن. ‏
     
‏۱۸:۱۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82883 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نجم الدین اربکان» علامت بزن. ‏
     
‏۱۸:۱۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82884 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نجم الدین رازی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۸:۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82878 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نجف» علامت بزن. ‏
     
‏۱۸:۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82877 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مُفَسِّر» علامت بزن. ‏
     
‏۱۷:۵۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82876 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موسویه (موسائیه)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۷:۵۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82875 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موریتانی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۷:۵۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82874 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مهربان علیوا» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۳۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82873 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مقداد بن محمد رفاعی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۳۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82872 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «معتزله» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۳۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 81088 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ملا عبدالهادی (طالب جان)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۳۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 80011 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ملا عبدالغنی برادر» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۳۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 79292 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ملا سنگین زدران» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۳۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82871 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ملا اختر محمد منصور صاحب» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82869 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هجرت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82868 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «همایش بین‌المللی خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82870 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هارون الرشید» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82867 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هندوراس» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 79308 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «همبستگی اسلامی از دیدگاه قرآن» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۴۷ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82866 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سازمان‌ های اسلامی در استرالیا» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۲۰ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82865 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سازمان وحدت آفریقا» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۴۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82864 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سازمان همکاری های اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۴۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 82863 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سازمان کنگره جهانی اویغور» علامت بزن. ‏
     ‏۱۸:۱۲  نجم الدین رازی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۰ [Hadifazl‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۱۲ (فعلی | قبلی) +۲۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۰۴ (فعلی | قبلی) Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۱۲  نجم الدین اربکان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۷۸ [Hadifazl‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۱۲ (فعلی | قبلی) +۳۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۵۹ (فعلی | قبلی) +۴۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۱۰  نظریه کسب تفاوتتاریخچه +۳۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۰۶  نصیریه تفاوتتاریخچه -۶۹ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۷:۵۸  نجف تفاوتتاریخچه +۱۸۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۷:۵۶  مُفَسِّر تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۷:۴۸  موسویه (موسائیه) تفاوتتاریخچه +۱۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۷:۳۷  موریتانی تفاوتتاریخچه +۱۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۷:۳۵  مهربان علیوا تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۳۲  مقداد بن محمد رفاعی تفاوتتاریخچه +۱۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۳۱  معتزله تفاوتتاریخچه +۱۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۳۰  ملا اختر محمد منصور صاحب تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۰۳  هارون الرشید تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۰۱  هجرت تفاوتتاریخچه +۱۱۴ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۵:۵۸  همایش بین‌المللی خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۵:۵۷  هندوراس تفاوتتاریخچه ۰ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۵:۲۲  سازمان‌ های اسلامی در استرالیا تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۴۸  سازمان وحدت آفریقا تفاوتتاریخچه +۸۰ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری