تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ‏۱۶:۵۹
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۵ مرداد ۱۴۰۱

     ‏۱۶:۵۳  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Hadifazl‏ (۲۱×)]
     
‏۱۶:۵۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90600 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی قبله ایاز در سی و چهارمین کنفرانس وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۵۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90548 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله العظمی خامنه ای در بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۴۴ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90599 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۳۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90598 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی شیخ مهدی الصمیدعی در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۳۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90597 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی شیخ عکرمه صبری در سی و چهارمین کنفرانس وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۰۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90594 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی سید عمار حکیم در سی و چهارمین کنفرانس وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۰۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90595 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی شیخ راویل عین الدین در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۰۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90593 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی رئیس موسسه اندیشه اسلام ترکیه در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۰۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90592 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی رئیس شورای اسلامی الجزایر در افتتاحیه کنفرانس وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۶:۰۰ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90590 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی رئیس شورای اسلامی الجزایر در افتتاحیه کنفرانس وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۵۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90588 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مصاحبه با آیت الله عباسعلی سلیمانی در سی وچهارمین کنفرانس وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۵۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 89159 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله عباسعلی سلیمانی در سی وچهارمین کنفرانس وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۴۹ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90581 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۴۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90584 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری در وبینار غرب آسیا- لبنان» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۴۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90585 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله مقتدایی در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۴۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90582 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله عباسعلی سلیمانی در سی وچهارمین کنفرانس وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۴۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90583 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله عباس کعبی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۰۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90572 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله شیخ عیسی قاسم در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۰۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90573 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله سبحانی در کنگره جریان های افراطی وتکفیری» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۰۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90574 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله جنتی در کنگره جریان های افراطی و تکفیری» علامت بزن. ‏
     
‏۱۵:۰۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 90571 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی آیت الله رئیسی در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» علامت بزن. ‏
     ‏۱۶:۵۳  سخنرانی قبله ایاز در سی و چهارمین کنفرانس وحدت تفاوتتاریخچه +۵۰ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۶:۴۳  سخنرانی شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه -۲۶۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۶:۳۲  سخنرانی شیخ مهدی الصمیدعی در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه +۵۱ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۶:۳۲  سخنرانی شیخ عکرمه صبری در سی و چهارمین کنفرانس وحدت تفاوتتاریخچه +۷۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۶:۲۹  مهدی عباسی‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۶٬۹۱۹ [Hoosinrasooli‏ (۶×)]
     
‏۱۶:۲۹ (فعلی | قبلی) +۱۱ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۶:۰۰ (فعلی | قبلی) +۲۳۹ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۵۳ (فعلی | قبلی) +۴۴ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۴۵ (فعلی | قبلی) +۲٬۸۱۲ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۱۵ (فعلی | قبلی) +۱٬۸۲۹ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۰۹ (فعلی | قبلی) +۱٬۹۸۴ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۶:۰۸  سخنرانی شیخ راویل عین الدین در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۶:۰۷  سخنرانی سید عمار حکیم در سی و چهارمین کنفرانس وحدت تفاوتتاریخچه +۴۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۶:۰۲  سخنرانی رئیس موسسه اندیشه اسلام ترکیه در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه +۸۴ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۶:۰۲  سخنرانی رئیس شورای اسلامی الجزایر در افتتاحیه کنفرانس وحدت‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۶ [Hadifazl‏ (۲×)]
     
‏۱۶:۰۲ (فعلی | قبلی) +۲۱ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     
‏۱۵:۵۹ (فعلی | قبلی) +۳۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۵:۵۵ سیاههٔ انتقال Hadifazl بحث مشارکت‌ها صفحهٔ سخنرانی آیت الله عباسعلی سلیمانی در سی وچهارمین کنفرانس وحدت اسلامی را به مصاحبه با آیت الله عباسعلی سلیمانی در سی وچهارمین کنفرانس وحدت اسلامی منتقل کرد ‏
     ‏۱۵:۳۴  سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری در وبینار غرب آسیا- لبنان تفاوتتاریخچه -۲۸ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۵:۳۴  سخنرانی آیت الله مقتدایی در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه +۷۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۵:۳۴  سخنرانی آیت الله عباسعلی سلیمانی در سی وچهارمین کنفرانس وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه -۴۳ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۵:۳۴  سخنرانی آیت الله عباس کعبی تفاوتتاریخچه +۷۵ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۵:۳۳  سخنرانی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
نو    ‏۱۵:۲۴  خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان (۲۰۲۱)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۱٬۷۴۵ [S.m.salehi.kh‏ (۲×)]
     
‏۱۵:۲۴ (فعلی | قبلی) S.m.salehi.kh بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۵:۲۱ (فعلی | قبلی) +۲۱٬۷۴۷ S.m.salehi.kh بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی « پرونده:خروج افغانستان.jpg|جایگزین=تروریسم|بندانگشتی|خروج آمریکائیها از افغ...» ایجاد کرد
     ‏۱۵:۱۵  حمله طالبان به افغانستان تفاوتتاریخچه +۲۱ S.m.salehi.kh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۵:۱۳ سیاههٔ بارگذاری‌ها S.m.salehi.kh بحث مشارکت‌ها پرونده:خروج افغانستان.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۴:۵۸  سخنرانی آیت الله جنتی در کنگره جریان های افراطی و تکفیری تفاوتتاریخچه -۱۳۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۴:۵۸  سخنرانی آیت الله سبحانی در کنگره جریان های افراطی وتکفیری تفاوتتاریخچه -۲۰۹ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۴:۵۸  سخنرانی آیت الله شیخ عیسی قاسم در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه -۵۹ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۴:۵۷  سخنرانی آیت الله رئیسی در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تفاوتتاریخچه +۷۷ Hadifazl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده