تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ‏۱۵:۵۴
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۰ اسفند ۱۳۹۹

     ‏۱۵:۲۲  نظریه کسب‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲۸٬۶۶۴ [Salehi.m‏ (۳×)]
     
‏۱۵:۲۲ (فعلی | قبلی) +۱۵۵ Salehi.m بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۱۷ (فعلی | قبلی) +۲۶٬۴۹۵ Salehi.m بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۰۹ (فعلی | قبلی) +۲٬۰۱۴ Salehi.m بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۵:۰۴  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Mohsenmadani‏ (۵×)؛ Hadifazl‏ (۹×)]
     
‏۱۵:۰۴ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 16214 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ازبکستان» علامت بزن. ‏
     
‏۱۴:۰۷ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16122 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فدائیان اسلام» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۲۲ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 16238 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بحران دارفور» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۲۱ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 16213 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جنبش اسلامی الجزایر» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۱۱ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16237 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حمید شهریاری» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۰۹ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16236 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جعفر سبحانی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۰۷ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16220 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «افغانستان» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۰۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16076 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انجمن اسلامی رالی (آمریکا)» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۰۶ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16199 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بیانیه پایانی سی و چهارمین کنفرانس وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۰۲ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16217 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سید علی سیستانی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۳:۰۱ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16175 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «محمد علی تسخیری» علامت بزن. ‏
     
‏۱۲:۵۹ Hadifazl بحث مشارکت‌ها 16225 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سید ابو القاسم کاشانی» علامت بزن. ‏
     
‏۱۱:۲۰ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 16205 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنرانی رئیس شورای اسلامی الجزایر در افتتاحیه کنفرانس وحدت» علامت بزن. ‏
     
‏۱۱:۰۸ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها 16211 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ازبکستان» علامت بزن. ‏
نو    ‏۱۴:۲۰  جنبش اسلامی افغانستان‏‏ ۸ تغییر تاریخچه +۳۳٬۳۳۱ [Ahmadabolhoseyni‏ (۸×)]
     
‏۱۴:۲۰ (فعلی | قبلی) +۲٬۴۵۳ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) +۳٬۵۷۹ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) +۷٬۰۶۸ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) +۲٬۷۹۲ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) +۳٬۹۱۹ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) +۲٬۸۹۱ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) +۶٬۶۸۱ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) +۳٬۹۴۸ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «'''جنبش اسلامی افغانستان''' که از دهه شصت میلادی اوج می گیرد و سرانجام به قیام ه...» ایجاد کرد
     ‏۱۴:۱۱  محمد علی تسخیری تفاوتتاریخچه -۸۶ Javadi بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۴:۰۴  هندوراس‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۴٬۴۴۹ [M.r.nastooh‏ (۲×)]
     
‏۱۴:۰۴ (فعلی | قبلی) M.r.nastooh بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) +۱۴٬۴۵۴ M.r.nastooh بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="wikiInfo">جایگزین=|بندانگشتی|کشور هندوراس {| class="wikita...» ایجاد کرد
     ‏۱۳:۲۹  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [S.m.salehi.kh‏؛ M.r.nastooh‏]
     
‏۱۳:۲۹ M.r.nastooh بحث مشارکت‌ها پرونده:Hendoras2001-mm.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۲:۲۱ S.m.salehi.kh بحث مشارکت‌ها پرونده:کاشانی.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۳:۲۳  افغانستان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲٬۷۸۶ [Mohsenmadani‏؛ Ahmadabolhoseyni‏]
     
‏۱۳:۲۳ (فعلی | قبلی) +۱۸ Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها ←‏پانویس
     
‏۱۲:۰۸ (فعلی | قبلی) +۲٬۷۶۸ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۲۱ سیاههٔ انتقال Mohsenmadani بحث مشارکت‌ها صفحهٔ دارفور سودان را به بحران دارفور منتقل کرد ‏
     ‏۱۳:۰۹  حمید شهریاری‏‏ ۲ تغییر تاریخچه ۰ [Hadifazl‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) Hadifazl بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) Hadifazl بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۰۷  جعفر سبحانی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۹ [Hadifazl‏؛ M.r.nastooh‏]
     
‏۱۳:۰۷ (فعلی | قبلی) +۲۹ Hadifazl بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) +۴۰ M.r.nastooh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۲:۴۴  صربستان‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۳٬۸۰۰ [Negahban‏ (۵×)]
     
‏۱۲:۴۴ (فعلی | قبلی) -۳۴ Negahban بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۴۱ (فعلی | قبلی) +۲٬۸۵۵ Negahban بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۳۷ (فعلی | قبلی) -۳۱ Negahban بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۰۶ (فعلی | قبلی) +۱۹۱ Negahban بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) +۸۱۹ Negahban بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۲:۲۵  سید ابو القاسم کاشانی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۸٬۵۵۳ [S.m.salehi.kh‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) S.m.salehi.kh بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۲:۲۳ (فعلی | قبلی) +۲۸٬۵۴۸ S.m.salehi.kh بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="wikiInfo">پرونده:کاشانی.jpg|جایگزین=سید ابوالقاسم کاشانی|حاشیه|بندانگشتی|2...» ایجاد کرد
     ‏۱۲:۰۰  سید علی سیستانی تفاوتتاریخچه +۴٬۷۴۶ M.r.nastooh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۵۱  دارفور سودان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۱۰ [Mahdi‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) Mahdi بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) +۱۱۳ Mahdi بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۲۹  ازبکستان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۳۸ [Hoosinrasooli‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) +۱۲ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) +۳۲۶ Hoosinrasooli بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۱:۲۷  جنبش اسلامی الجزایر تفاوتتاریخچه +۱۶٬۷۸۶ Ahmadabolhoseyni بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «الجزایر، وسیع ترین کشور شمال افریقاست که در سواحل جنوبی مدیترانه قرار د...» ایجاد کرد